PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Środowisko

Działania PSE S.A. prowadzone są w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, łącząc efektywne zarządzanie pracą systemu energetycznego z dbałością o środowisko naturalne i aktywnym słuchaniem lokalnej społeczności.

Prace związane z rozbudową stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piaseczno są realizowane zgodnie z wszelkimi wymogami prawa, z zachowaniem należytej staranności i troską o środowisko naturalne.

Przebudowa obiektu ogranicza się do terenu stacji, bez konieczności dzierżawy, bądź wykupu sąsiednich działek, minimalizując ingerencję w najbliższe otoczenie stacji, ograniczając tym samym potencjalne niedogodności mogące wpłynąć na komfort życia mieszkańców.