PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Inwestor rozbudowy rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, opublikował pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju.
Publikacja przedstawia wpływ działalności spółki na krajową gospodarkę, środowisko naturalne, oraz społeczeństwo.

Raport dostępny jest na stronie internetowej PSE pod adresem: http://www.pse.pl/index.php?dzid=139&did=2124


‹ Powrót do aktualności