PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Podpisanie Umowy na rozbudowę rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno

Korzyści z modernizacji mają zarówno wymiar lokalny jak i ponadlokalny. Rozbudowa stacji 220/110 kV Piaseczno jest ważna nie tylko dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wymiana infrastruktury stacyjnej przyniesie także wymierne korzyści dla Piaseczna. Dzięki modernizacji zostanie ograniczone do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych usterek, których konsekwencje mogą być znaczącą niedogodnością nie tylko dla gospodarstw domowych, lecz także licznych w regionie przedsiębiorstw, dla których pewność dostaw energii elektrycznej jest gwarantem ciągłości produkcji. Rozbudowa stacji potrwa do czerwca 2019 roku.


‹ Powrót do aktualności