PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Aspekty prawne inwestycji

Realizacja inwestycji „Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno”  wymaga szeregu działań formalnoprawnych – od podpisania umowy z wykonawcą, aż do  oddania inwestycji do użytkowania. Poniżej przedstawiamy schemat działań formalnoprawnych.

Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ)

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa)

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia (OOŚ), zmierzające do wydania decyzji środowiskowej

Wydanie decyzji środowiskowej przez właściwy organ

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przez właściwy organ

Przebudowa stacji elektroenergetycznej

Przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń

Przekazanie przebudowanej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piaseczno do użytkowania