PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

O inwestycji

Stacja zlokalizowana jest w Piasecznie przy ul. Energetycznej 18. Stanowi węzeł sieci przesyłowej 220 kV i dystrybucyjnej 110 kV.


Stacja_Piaseczno

Przedmiot zamówienia „Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno” obejmuje:

  • modernizację i rozbudowę rozdzielni 220 kV z układu H3L na H5 w stacji,
  • modernizację pól 110 kV autotransformatorów AT1 i AT2,
  • wybudowanie nowego budynku technologicznego dla potrzeb rozdzielni 220 kV i pól autotransformatorowych 110 kV,
  • przeniesienie całej infrastruktury technicznej w zakresie obwodów wtórnych i pomocniczych z budynku nastawni stacji 220/110 kV, do nowego budynku technologicznego.

Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyka związane z wystąpieniem krytycznych awarii systemowych.