PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Kto realizuje inwestycję

Podmiotami odpowiedzialnymi za rozbudowę stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piaseczno są:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PSE Inwestycje S.A. oraz Mota-Engil Central Europe S.A.

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

pse_logo_www

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie „Prawo Energetyczne”.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl


Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A.

logo_poziom_pole_ochronne_PSE

Grupa Mota-Engil, firma z 70-letnim doświadczeniem i lider na rynku portugalskim, stanowi punkt odniesienia na arenie międzynarodowej pod względem połączenia wybitnych umiejętności technicznych w dziedzinach inżynierii i budownictwa, ochrony środowiska i usług, projektów infrastruktury transportowej, górnictwa oraz prac elektroenergetycznych.

Dzięki swojej obecności w 21 krajach, na 3 kontynentach, Grupa Mota-Engil koncentruje swoją działalność na trzech obszarach geograficznych – w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Na każdym z rynków gwarantuje takie same standardy jakościowe, wydajność produkcji i precyzję wykonania. W Polsce Grupa obecna jest od 1997 roku. Od tego czasu wykonała ponad 500 projektów w całym kraju.

www.mota-engil-ce.eu