PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

1. Czy prace związane z przebudową stacji będą wykraczały poza jej teren?

Prace prowadzone będą wyłącznie na terenie stacji.