PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

5. Czy stacja po rozbudowie będzie silniej oddziaływać na środowisko?

Nie, po modernizacji oddziaływanie na środowisko i okolicę pozostanie na niezmiennym, znikomym poziomie.