PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

FAQ

1. Czy prace związane z przebudową stacji będą wykraczały poza jej teren?

Prace prowadzone będą wyłącznie na terenie stacji.

2. Czy stacja zagraża środowisku naturalnemu?

Infrastruktura stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piaseczno nie wpłynie na stan środowiska naturalnego, a jej stan techniczny będzie regularnie weryfikowany, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz środowiskowymi.

3. Czemu służy modernizacja stacji?

Inwestycja zagwarantuje poprawę warunków zasilania, a przede wszystkim pewność nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do obszarów połączonych ze stacją Piaseczno liniami o napięciu 110 kV. Modernizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ w województwie mazowieckim, oprócz znacznej liczby odbiorców indywidualnych, zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych. Pewność stabilnych dostaw energii elektrycznej jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność regionu. Obok odpowiedniej infrastruktury drogowej, jest to czynnik sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości i zachęcający dla nowych inwestorów.

4. Czy podczas budowy będą przerwy w dostawach prądu?

Nie – mimo dużej skali przedsięwzięcia wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji Piaseczno zostanie zapewnione stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii – mieszkańców i zakładów pracy.

5. Czy stacja po rozbudowie będzie silniej oddziaływać na środowisko?

Nie, po modernizacji oddziaływanie na środowisko i okolicę pozostanie na niezmiennym, znikomym poziomie.

6. Czy przebudowa stacji będzie dotkliwa dla okolicznych mieszkańców?

Prace na terenie stacji mają charakter typowo budowlany. Jedyną dodatkową uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu – koparki, wywrotki itp.