PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Aktualności

  • Z początkiem miesiąca rozpoczęto testy końcowe stacji które mają na celu potwierdzenie gotowości stacji elektroenergetycznej do realizacji sterowań zdalnych z ośrodków nadrzędnych: KDM, ODM, CN, RCN i z poziomu stacji oraz prowadzenia przez w/w ośrodki, zdalnego nadzoru nad funkcjonowaniem stacji elektroenergetycznej, zgodnie z kompetencjami. Więcej »
  • Informujemy, iż prace rozruchowo- pomiarowe zakończyły się pozytywnie w zeszłym miesiącu. W dniach 26-27.01.2020 odbyły się próby napięciowe i obciążeniowe pola AT2 str. 220kV, 110kV i 10kV, po próbach AT2 został załączony do docelowej pracy co jest kolejnym kamieniem milowym do uruchomienia rozdzielni 220kV w układzie docelowym.   Więcej »
  • Aktualnie na Stacji Elektroenergetycznej Piaseczno trwają prace związane z zakończeniem instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji oświetlenia terenu zewnętrznego.. W związku z wysokimi obciążeniami Krajowego Systemu Elektroenergetycznego podczas okresu letniego, rozpoczęcie prac związanych z modernizacją drugiego etapu Rozdzielni 220kV planowane jest na początek Więcej »
  • Informujemy, iż prace rozruchowo- pomiarowe zakończyły się pozytywnie w zeszłym miesiącu. W nocy 30.05/01.06 po tygodniowym procesie prób napięciowych i obciążeniowych rozdzielnia 220kV została uruchomiona dla pierwszego etapu modernizacji rozdzielni 220kV. Więcej »
  • W marcu 2019 po zakończeniu prac montażowych, rozpoczęto prace pomiarowo – rozruchowe umożliwiające uruchomienie pól 220kV Kozienice, AT1, Łącznik Szyn oraz pola 110kV AT1 w układzie docelowym. W kwietniu 2019 kontynuowane są prace w zakresie: - makroniwelacji - renowacji konstrukcji oraz fundamentów - uziemienia stacyjnego - instalacji WOD-KAN   Wykonawca Więcej »